27-03-2019

Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen over de SCIOS Scope 10 keuring

Wist je dat tegenwoordig één op de drie branden veroorzaakt wordt door een gebrek in de elektrische installatie? Samen met onze klanten willen wij het aantal branden tot een minimum beperken. Mede daarom hebben we per 1 januari 2018 in onze algemene verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat elektrische installaties periodiek gecontroleerd moet worden door een SCIOS Scope 10 gecertificeerd bedrijf. Het doel is om inzicht te krijgen in de belangrijkste elektrische risico’s en een brandschade te voorkomen.

De afgelopen periode heeft de SCIOS Scope 10 keuring de nodige vragen opgeroepen. Wij geven graag antwoord op de meest
gestelde vragen.

Waarom kiest Bovemij voor een SCIOS Scope 10 Keuring? En niet voor bijvoorbeeld de NEN3140 of VIER Keuring?

We hebben gekozen voor een afgeleide van de NEN3140 keuring: de SCIOS Scope 10 inspectie. De SCIOS Scope 10 is een kwaliteitssysteem dat op verzoek van de verzekeringsbranche is ontwikkeld door SCIOS. Gebaseerd op de NTA 8220 beschrijft het op welke manier inspecteurs op een veilige manier elektrische installaties en het aangesloten materieel kunnen beoordelen op brandrisico. Het geeft jou als ondernemer dus inzicht in de brandrisico’s van je elektrisch materieel. Zodat je brand kunt voorkomen of beperken. Erg belangrijk voor de continuïteit van je bedrijf. Een bijkomend voorbeeld is dat deze keuring financieel gunstiger is dan een uitgebreide NEN3140 keuring. Ook mag jouw eigen (huis)installateur de eventuele verbeterpunten herstellen en de herstelverklaring ondertekenen.

Geldt de SCIOS Scope 10 keuring ook voor mij?

Heb je bij één of meerdere verzekeringen bij ons met een branddekking? Dan geldt de SCIOS Scope 10 keuring ook voor jou. Onder de branddekking vallen:

 • Cliëntenobjecten

 • Handelsvoorraad Casco

 • Bedrijfsmatige Opstal en Inventaris

 • Bedrijfsschade

 • Extra Kosten

 • Elektronica

 • Brand Handelsvoorraad

 • Machinebreuk

 • Machinebreukbedrijfsschade

Het maakt daarbij niet uit wat voor bedrijf je hebt of hoe groot je bedrijf is.

Waar kan ik een overzicht vinden van de gecertificeerde SCIOS Scope 10 bedrijven?

Op de website van SCIOS (www.scios.nl/relatie) staat een compleet overzicht van de gecertificeerde bedrijven. Je kunt hier heel eenvoudig filteren op Scope 10. Twijfel je of een bedrijf gecertificeerd is? Neem dan gerust even contact met ons op, dan kunnen wij dit even voor je controleren.

Waar let een SCIOS Scope 10 inspecteur op?

De SCIOS Scope 10 inspecteur keurt het elektrisch materieel, bestaande uit elektrische installaties en apparaten. Daarnaast kijkt hij naar het gebruik en de omgeving van de apparaten. Bij de Scope 10 inspectie worden de verdelers visueel gecontroleerd, isolatieweerstanden gemeten, aardlek getest en vindt een thermografisch onderzoek voor het detecteren van hotspots plaats. De achterliggende installatie wordt visueel gecontroleerd waarbij de nadruk ligt op het brandrisico. Naast de vaste installatie worden ook de aangesloten apparatuur, zoals de verlengsnoeren en haspels gecontroleerd.

Ik wil een NEN3140 of VIER Keuring uitvoeren in plaats van een SCIOS Scope 10 keuring? Gaat Bovemij hiermee akkoord?

Nee, de overgangstermijn is per 1 januari 2019 verstreken. Alleen de SCIOS Scope 10 keuring wordt vanaf nu geaccepteerd. Meer informatie kun je vinden in artikel 3.g van onze Algemene verzekeringsvoorwaarden

Ik heb voor 1 januari 2019 een NEN3140 of VIER Keuring uitgevoerd. Is deze nog geldig?

Een uitgevoerde NEN3140 keuring of VIER Keuring is geldig als:

 • Deze niet ouder is dan drie jaar vanaf de inspectiedatum,

 • deze een thermografisch onderzoek bevat en

 • er een ondertekende herstelverklaring is toegevoegd aan het inspectierapport, mits er gebreken zijn geconstateerd tijdens de inspectie.

Waarom is een thermografisch onderzoek nodig?

Thermografische foto’s tonen aan waar mogelijk brandgevaar dreigt in je elektrische installatie. Met een warmtebeeldcamera wordt bijvoorbeeld gekeken naar overbelaste eindgroepen, slechte verbindingen, aanlopende overbrengingen en warmtelekken. De warmtebeeldcamera maakt tweedimensionale warmtebeelden en bepaalt nauwkeurig de temperatuurverdeling. Hotspots komen direct aan het licht.

De installateur geeft aan SCIOS Scope 10 gecertificeerd te zijn. Zijn bedrijf is echter niet SCIOS Scope 10 gecertificeerd. Is hij bevoegd om de keuring uit te voeren?

Nee. Zowel het bedrijf als de installateur moet SCIOS Scope 10 gecertificeerd zijn. Dit is belangrijk in verband met kwaliteitsborging. Voor de gecertificeerde bedrijven worden regels beschreven en zijn voorwaarden vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij een SCIOS Scope 10 gecertificeerd bedrijf en de keuring voor je uitvoeren.

Ik betrek binnenkort een nieuwbouwpand. Hoe gaat Bovemij om met de keuring van de elektrische installatie?

Als je bedrijfspand nieuw is opgeleverd volstaat het NEN1010 opleveringscertificaat van de installatie. De NEN 1010 is namelijk de installatienorm voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties. Drie jaar na oplevering moet de eerste SCIOS Scope 10 keuring plaatsvinden.

Ik huur een bedrijfspand. Wie draagt de kosten van de keuring?

Ook als je je bedrijfsactiviteiten uitvoert in een huurpand moet je de elektrische installatie laten keuren. Wie de kosten van deze keuring draagt is meestal vastgelegd in het huurcontract en is een zaak tussen jou als huurder en de verhuurder. Het is aannemelijk dat de verhuurder voor zijn verzekeraar ook de verplichting heeft de elektrische installaties te laten keuren.

Moet ik het keuringsrapport en de herstelverklaring met Bovemij delen?

Je hoeft het keuringsrapport en herstelverklaring niet aan ons toe te sturen. Je bent wel zelf verantwoordelijk om bij een onverhoopte schade aan te tonen dat de inspectie is uitgevoerd en eventuele gebreken zijn hersteld. Uiteraard kun je het keuringsrapport en herstelverklaring wel door ons laten toetsen.

Wat zijn de gevolgen als ik de elektrische installaties niet periodiek laat keuren?

Als je besluit de elektrische installatie(s) niet periodiek te laten keuren, voldoe je niet aan onze Algemene verzekeringsvoorwaarden.  Daardoor kan het zijn dat we bij schade niet of minder betalen. Wij vergoeden dan alleen dat deel van de schade waarvan je kunt aantonen dat die niet het gevolg is van het niet uitvoeren van de door ons voorgeschreven maatregelen.

Voldoe ik met een SCIOS Scope 10 inspectie aan de ARBO wet?

Als er sprake is van een arbeidsrelatie hebben we te maken met de ARBO wet. In de ARBO wet staat met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. In artikel 3.4 en 3.5 van het Arbo besluit is dit verder uitgewerkt. Bij een Scope 10 inspectie worden de brandrisico’s beoordeeld en hierbij wordt aanrakingsgevaar buiten beschouwing gelaten. Risico’s voor wat betreft aanrakingsgevaar hoeven niet in de rapportage van Scope 10 opgenomen te worden. Als de inspecteur gebreken met aanrakingsgevaar constateert tijdens de Scope 10 inspectie, dan heeft de inspecteur de wettelijke verplichting je te informeren over deze risico’s en zal dit ook doen. Je kunt het inspectiebedrijf ook vragen (de meeste inspectiebedrijven zullen dit sowieso doen) afwijkingen met aanrakingsgevaar op te nemen in of bij de rapportage. De Scope 10 inspectie betrekt in de beoordeling ook aangesloten apparaten, toestellen en machines, waardoor deze meestal verder gaat dan de reguliere NEN 3140 inspectie.

Wil je toch een NEN 3140 inspectie of veiligheidsinspectie laten uitvoeren, dan kun je dit apart aanvragen. Houd er hierbij wel rekening mee dat hier extra tijd voor nodig is op locatie. Hoeveel extra tijd is is afhankelijk van welke delen al in de Scope 10 inspectie zijn meegenomen.

Neem je in je RI&E op dat je de Scope 10 inspectie uitvoert en dat je hierbij ook aandacht hebt gegeven aan het aspect aanrakingsgevaar en je op deze manier de veiligheid van de werkplek controleert? Dan voldoe je daarmee ook aan de ARBO wet om te zorgen voor veilige werkplek.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan gerust even contact op met je accountmanager. Ook kun je bellen naar het telefoonnummer 024 751 21 31 of je vraag per e-mail sturen naar zakelijk@bovemij.nl. Wij helpen je graag!

Gerelateerd nieuws

Contact met Bovemij
Sluit contact venster
Stuur een e-mail

Stuur vraag per e-mail
Telefoonnummer

024 751 21 31

Afdeling: Relatiebeheer
Terug naar boven