Privacyverklaring mijnOndernemerportaal

MijnOndernemersportaal is een samenwerking tussen RDC en N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, beide onderdeel van Bovemij.

Inleiding

MijnOndernemersportaal respecteert de privacy van haar klanten en van alle andere personen die betrokken zijn bij de dienstverlening van mijnOndernemersportaal. Met deze privacyverklaring willen wij u graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen. MijnOndernemersportaal komt de wettelijke verplichtingen met betrekking tot privacy na die voor haar relevant zijn na. Zoals de verplichtingen die vermeld staan in onder andere de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ook u als ondernemer heeft persoonsgegevens van uw klanten nodig om uw werk te kunnen doen. U bent zelf verantwoordelijk om deze zorgvuldig te verzamelen en wettelijk verplicht om uw klanten te vertellen wat u met hun gegevens doet. Heeft u dit nog niet geregeld of weet u niet zeker of u voldoet aan de wetgeving? Dan leggen we u kort uit hoe het werkt.

Verantwoordelijkheden

MijnOndernemersportaal toont persoonsgegevens die afkomstig zijn uit verschillende systemen. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens verschilt per systeem. Bovemij is het eerste aanspreekpunt voor de persoonsgegevens in mijnOndernemersportaal.

Wat doen we precies met uw persoonsgegevens?

Om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst te kunnen nakomen.
 • Om aan de wet te voldoen.
 • Om als mijnOndernemersportaal te kunnen blijven functioneren (gerechtvaardigd belang).
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij mijnOndernemersportaal.

Van wie kunnen wij gegevens ontvangen?

 1. Bovemij

Aan wie sturen wij uw persoonsgegevens?

 1. Hosting partij
 2. Partners voor de ontwikkeling van mijnOndernemersportaal
 3. Bovemij

  Doorgifte aan derde landen

  MijnOndernemersportaal verstrekt geen persoongegevens aan derde landen.

  Bewaartermijnen

  MijnOndernemersportaal wordt realtime voorzien van gegevens uit systemen die visueel worden weergegeven. Er worden geen gegevens opgeslagen in mijnOndernemersportaal. Bewaartermijnen zijn voor mijnOndernemersportaal daarom niet van toepassing.

  Regels en wetten voor privacy

  Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

  • het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem FinanciĆ«le Instellingen

  • de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

  • de Telecommunicatiewet

  Wat zijn uw privacyrechten?

  Als klant of prospect heeft u verschillende rechten. Deze rechten sommen we hieronder op:

  U heeft het recht om:

  • inzicht te krijgen wat we met uw persoonsgegevens doen;
  • eventuele fouten te laten corrigeren;
  • verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • persoonsgegevens niet meer verder te laten verwerken, afgezien van het opslaan van deze gegevens;
  • uw persoonsgegevens naar u of naar een andere verzekeringsorganisatie waar de verzekering wordt ondergebracht te laten overdragen;
  • uw toestemming in te trekken tegen automatische besluitvorming;
  • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

  Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten dan kunt u hiervoor het contactformulier invullen op de website van Bovemij. Het is ook mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen. Na het indienen van een schriftelijk verzoek zullen wij een kopie van uw ID-bewijs opvragen zodat wij kunnen bepalen of u degene bent die het verzoek indient. Wij zullen na de controle van uw identiteit de kopie van uw ID-bewijs vernietigen. Bovemij zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

  Vragen?

  Heeft u vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied? Neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

  Algemene contactgegevens Bovemij
  Bovemij N.V.
  Takenhofplein 2
  6538 SZ Nijmegen

  Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
  Winand Swelsen
  privacy@bovemij.nl

  Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Bovemij, Winand Swelsen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen privacyverklaring

  MijnOndernemersportaal behoudt zich te allen tijde het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Raadpleeg deze privacyverklaring dus regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

  Terug naar boven